قیمت خانه چوبی

لیست قیمت سازه چوبی

ضخامت۲۵۰mm ضخامت ۱۶۰mm ساخت سازه به روش نوین Brick Wood
(دوجداره،بلوک چوبی)
تومان ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۵،۵۰۰،۰۰۰ قیمت هر متر مربع
ضخامت ۱۲۰mm ساخت سازه Log House
(چوب گرد)
تومان ۵،۰۰۰،۰۰۰قیمت هر متر مربع
۱۲ cm ۱۰ cm ۸ cm ۵/۵ cm ساخت سازه
Timbering
(الوار چهار تراش)
براساس ضخامت دیواره در متر مربع زیر بنا
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۰ قیمت پنجاه متر مربع به بالا

ساخت سازه الوار چهار تراش Timbering برای متراژ کمتر از ۵۰ متر مربع، توافقی می باشد و برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.


Class A

Class B

Class C

هزینه نازک کاری در متر مربع زیر بنا
PVC PVC PVC لوله کشی آب
پکیج و رادیاتور آب گرم کن _ سیستم گرمایش
پلیکا پلیکا پلیکا لوله کشی فاضلاب
ایرانی درجه۱ ایرانی درجه۱ ایرانی استاندارد الکتریکال
شینگل آندوویلا آندولین پوشش خارجی بام
ایرانی درجه ۱ ایرانی درجه ۱ ایرانی درجه ۲ کاشی و سرامیک سرویس ها
KWC ایرانی درجه۱ ایرانی استاندارد شیرآلات
پنجره تمام چوب UPVC درجه ۱ UPVC سفید
متوسط
پنجره
تمام چوب یا ضد
سرقت ترک
ضد سرقت چینی درب ضد سرقت
ایرانی
درب ورودی
HDFHDFHDFدربهای داخلی
دوش تلفنی و 
روشویی کابینتی
دوش تلفنی و
روشویی معمولی
دوش تلفنی تجهیزات حمام
روشویی کابینتی و
توالت ایرانی
و توالت فرنگی ایرانی
روشویی
معمولی و توالت
ایرانی و توالت
فرنگی ایرانی
روشویی معمولی
و توالت ایرانی
تجهیزات سرویسها
لمینت mdf سرامیک
درجه ۱ ایرانی
سرامیک ایرانیکف پوش


هزینه نازک کاری براساس کلاسبندی فوق در متر مربع زیر بنا


متراژ مبنا
به دلیل نوسانات قیمت و آیتم های متفاوت قیمت مشخصی نمیتوان اعلام کرد
۰-۴۰

به دلیل نوسانات قیمت و آیتم های متفاوت قیمت مشخصی نمیتوان اعلام کرد

۴۱-۸۰

به دلیل نوسانات قیمت و آیتم های متفاوت قیمت مشخصی نمیتوان اعلام کرد

۸۱-۱۱۰

به دلیل نوسانات قیمت و آیتم های متفاوت قیمت مشخصی نمیتوان اعلام کرد

۱۱۱ به بالا

تذکرات

 قیمتهای فوق شامل هزینه احداث فونداسیون نمی باشد و اجرای آن به عهده کارفرمای محترم بوده و صنایع چوبی آپادانا مسئولیت طراحی و ارائه نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای آن را عهده دار می باشد .