فرز cnc چوب و کابینت سازی

کابینت سازی یکی از مهمترین کاربردهای فرز cnc چوب است. با کمک فرز cnc چوب می توان انواع درب کابینت، طبقه ها و کشو های مختلف را تولید کرد که با توجه به ابعاد میز کار دستگاه فرز cnc چوب می تواند اندازه های متفاوت داشته باشند. با استفاده از فرز cnc چوب کابینت سازان کمتر با چوب در تماس خواهند بود و مدت زمان تولید کابینت به طور قابل ملاحظه ای کم خواهد شد.

فرز cnc چوب و تولید آرم و نشان:

با فرز cnc چوب می توان انواع مختلف آرم و نشان را با مواد مختلف مانند چوب یا فلزات نرم مانند آلومینیوم تولید کرد. به دلیل طراحی کامپیوتری شما می توانید پیش از تولید، محصول نهایی را ببینید و در صورت لزوم آنرا تغییر دهید.