ترمو وود

ترمو چوب يا ترمو وود فرآيند خشک کردن چوب با حرارت 320 درجه سانتي گراد همراه با بخار آب و گردش هوا مي باشد. مغز چوب در اين فرآيند به دمايي بين 185 تا 212 درجه سانتي گراد رسيده و بسته به نوع گونه چوب، ضخامت و رطوبت اوليه آن معمولا بين 48 تا 144 ساعت به طول مي انجامد.

به دليل دماي بالايي که به ترمو وود وارد مي گردد، زنجيره هاي سلولزي شکسته شده، اسيدها تجزيه شده، از هر گونه جانور ميکروسکوپي و حشرات پاک شده و محيط رشد براي هر گونه قارچ يا کپک از بين مي رود. بخش عمده رزين چوب از آن خارج مي شود و آن قسمتي که باقي مي ماند به شکل بلور در آمده و بي ضرر مي گردد.

در فرآيند ترمو کردن، ابتدا ميزان رطوبت چوب به صفر درصد کاهش داده مي شود و در انتهاي فرآيند به حدود 4 تا 6 درصد رسانده مي شود. با اين روش، چوب در مقابل تاب برداشتن، تغيير ابعاد و حرکت مقاوم مي گردد.

کيفيت الوار استفاده شده در فرآيند ترمو کردن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. توليد ترمو چوب تنها از بالاترين کيفيت مواد اوليه امکان پذير است که اين خود گواهي بر کيفيت محصولات نهايي شرکت مي باشد. هر چند که اين فرآيند قابليت اعمال بر روي کليه گونه هاي مختلف چوبي را داراست، ولي با توجه به معيارهاي فني و اقتصادي گونه هاي کاج، نوئل، زبان گنجشک (ون)، بلوط، ممرز، توس، آسپن، ايروکو، تالي و موونگي به عنوان گونه هاي منتخب در کارخانه ما مورد استفاده قرار مي گيرند. بنا بر نوع گونه چوب تنظيمات متناسب با آن در فرآيند صورت مي گيرد